Денсаулық сақтаудағы инновация

 

Шетелдік және отандық жетекші дәрігерлер медицинада инновациялық технологияларды енгізу мәселесін талқылады. Оларға өздерінің ғылыми әзірлемелері туралы айтып беруге, тәжірибелік қызметтегі жемісті нәтижелерімен және алдағы уақыттағы перспективті жоспарларымен бөлісуге,  сондай-ақ мынадай бағыттардағы даму стратегиясын талқылауға мүмкіндік берілді:

“Келешектегі қолжетімді медицина. Трендтер және перспективалар”,

” Хирургиядағы үздік технологиялар”,

“Радиология және ядролық медицина”,

“Қиын пациент: клиникалық ұсынымдардан шынайы клиникалық практикаға”,

“Медицина 4Р: дербестендіру, предикция, алдын ала ескерту, партисипативтілік” және басқалары.