55 жастағы және одан жоғары тұлғалар үшін қажетті профилактика шаралары. Бұл ҚР ПІБ Медициналық орталығының инфокестесі ұсынған.

55 жастағы және одан жоғары тұлғалар үшін қажетті профилактика шаралары.
Бұл ҚР ПІБ Медициналық орталығының инфокестесі ұсынған.